Website Hits : 5470785

16 October 2018

inmyschool.in
A Rajendra Babar initiative

School LoginNew School RegistrationNotice

15-10-2018
1. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत इयत्ता १ ली ते इयत्ता ८ वी साठी अध्ययन निष्पत्ती आधारित संकलित मूल्यमापन १ चाचणीच्या आयोजनाबाबत
2. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत इयत्ता १ ली ते इयत्ता ८ वी साठी अध्ययन निष्पत्ती आधारित संकलित मूल्यमापन १ चाचणीच्या आयोजनाबाबत
3. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत इयत्ता १ ली ते इयत्ता ८ वी साठी अध्ययन निष्पत्ती आधारित संकलित मूल्यमापन १ चाचणीच्या आयोजनाबाबत
4. अहिल्याबाई होळकर मुलींना मोफत प्रवास योजना सवलतीबाबत
5. अल्पसंख्यांक प्रि मॅट्रीक शिष्याव्रीत्ती अर्ज पडताळणी बाबत
6. अल्पसंख्यांक प्रि मॅट्रीक शिष्याव्रीत्ती अर्ज पडताळणी बाबत
14-10-2018
1. एकभाषिक पूरक वाचन पुस्तक योजनेंतर्गत पुरविण्यात आलेल्या समर्थ श्री रामदास स्वामी या पुस्तकाच्या प्रती विद्यार्थ्यांना वाचनासाठी वितरीत न करण्याबाबत
2. नवोदय परीक्षेची नवोदय समितीची जाहिरात
3. चतुर्थश्रेणी (फक्त शिपाई सेवक ) कर्मचारी उदबोधन वर्ग आयोजनाबाबत
13-10-2018
1. महा करिअर मित्र ( मोबिल अपद्वारे कल चाचणी आणि अभिक्षमता चाचणी आपण कशा प्रकारे देवू शकता )
12-10-2018
1. मार्च २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालांत परीक्षेची आवेदनपत्र ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखांबाबत
2. मार्च २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालांत परीक्षेची आवेदनपत्र ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखांबाबत
3. माजी राष्ट्रपती स्व. डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांचा दिनांक 15 ऑक्टोबर हा जन्मदिवस वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा करणेबाबत.
4. माजी राष्ट्रपती स्व. डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांचा दिनांक 15 ऑक्टोबर हा जन्मदिवस वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा करणेबाबत.
11-10-2018
1. राजश्री छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार योजना
2. महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारीत वेतन) नियम, 2009 वेतन पडताळणीसाठी वेतनपडताळणी पथके पुढे चालू ठेवणेबाबत...
3. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त गांधी एक विचार या पुस्तकाच्या विचारांच्या प्रचार व प्रसाराबाबत.
4. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त गांधी एक विचार या पुस्तकाच्या विचारांच्या प्रचार व प्रसाराबाबत.
5. २६ व्या जिल्हास्तरीय राष्ट्रीय विज्ञान परिषद प्रकल्प सादरीकरणाबाबत
09-10-2018
1. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या आवारातील मुख्य इमारतीसह इतर इमारतींची नूतनीकरण व अंतर्गत सजावटीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत.
2. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत आदिवासी प्रकल्पांमधील अंगणवाडी सेविका मिनी अंगणवाडी सेविका मदतनीस याची रिक्त पदे भरण्यास मंजूरी देण्याबाबत.
3. मानसिक विकलांग /शारिरीक दुर्बलता असणाऱ्या अपत्याच्या नावाचा समावेश शासकीय कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीवेतन प्रदान आदेशामध्ये करण्याबाबत.
4. ०१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्ती झालेल्या मा उच्च न्यायालयातून अंतरिम आदेश प्राप्त कर्मचार्यांचे भविष्य निर्वाह निधी खाते सुरू करण्याबाबत
5. सन २०१८-२०१९ या शैक्षणिक वर्षात विभागीय स्तरावर शिक्षणाची वारी याचे आयोजन करण्याकरीता ऑनलाईन लिंकद्वारे नामनिर्देशन मागविण्याबाबत
6. शालेय विकास आराखडा 2018-19
08-10-2018
1. इयता १० वी कलमापन चाचणी २०१९ मोबाईल अॅपद्वारे आयोजित करण्याबाबत
07-10-2018
1. इयता ९ वी आणि इयत्ता १० वी मधील दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा योजनाबाबत
06-10-2018
1. महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा), गट-अ मधील अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदल्या शिक्षणाधिकारी व तत्सम.
2. प्रधानमंत्री ग्रामीण साक्षरता अभियाना (पीएमजीदिशा) करीता राज्य/जिल्हा स्तरीय समित्या गठीत करणे आणि कार्यवाहीची प्रमाणन कार्यपध्दती (Standard Operating Procedure) विहित करण्याबाबत.
3. माहे आक्टोबर २०१८ चे वेतन ऑफलाईन पद्धतीने सादर करण्याबाबत सूचना (अधीक्षक वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक, नंदुरबार )
Important Links

1. संगणक डॉट इन्फो - माधव शिरवळकर
2. जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा
3. अरविंद गुप्ता यांची पुस्तके आणि खेळणी
4. शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे
5. आम आदमी बिमा योजना
6. सेकंडरी एजुकेशन मॅनेजमेंट इन्फर्मेशन सिस्टीम ( SEMIS )
7. एजुकेशन फॉर ऑल इन इंडिया
8. स्कूल रिपोर्ट कार्ड
9. ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेन्सस कमिशनर, इंडिया
10. ICT टीचर ट्रेनिंग
11. प्रगत शिक्षण संस्था
12. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे
13. यशदा, पुणे
14. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे
15. उत्कर्ष शिक्षक प्रशिक्षण
16. मराठी देशा
17. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र
18. शिक्षण संचालनालय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, पुणे
19. सातारा जिल्हा परिषद, सातारा
20. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
21. U - DISE ( युनिफाईड डिस्ट्रीक्ट इन्फर्मेशन सिस्टीम फॉर एजुकेशन
22. अवकाशवेध
23. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान
24. सर्वांसाठी मोफत शिक्षण
25. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांचे महामंडळ
26. ई-शिष्यवृत्ती ( समाजकल्याण )
27. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद विद्या परिषद
28. राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टल
29. मध्याह्न भोजन योजना
30. मराठी विश्वकोश
31. नवोदय विद्यालय समिति
32. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
33. सोलापूर जिल्हा परिषद, सोलापूर
34. प्रगत शिक्षण संस्थेचे नवनीत
35. All India School Education Survey
36. साक्षात
37. जात प्रमाणपत्र पडताळणी माहिती प्रणाली
38. ऑनलाईन सांख्यिकी माहिती प्रणाली ( प्राथमिक शिक्षण )
39. स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांच्या परवानगी करिता हेतूपत्र मिळण्यासाठीचा अर्ज
40. ई शिष्यवृत्ती
41. ई-साहित्य प्रतिष्ठान ची मराठी पुस्तके
42. वयाची सोपी गणना
43. माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान ( ICT )
44. मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र
45. शिक्षक पात्रता परीक्षा ( TET )
46. ज्ञान प्रबोधिनी शैक्षणिक साधन केंद्र
47. मोफत गणित ( प्राजक्ता महाजन )
48. विकासपिडीया
49. सोलापूर जिल्हा मुख्याध्यापक संघ, सोलापूर
50. शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग मंत्रालय, मुंबई
51. रवी अकॅडमी अभ्यासक्रम १ ते १०
52. ई-कार्यालय
53. महाराष्ट्र शासन
54. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग ( समाज कल्याण विभाग )
55. व्हीडीओ क्लिप निर्मिती
56. सातारा जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ
57. एम एफ ए एस परिवार
Admin Login