Website Hits : 5999400

21 February 2019

inmyschool.in
A Rajendra Babar initiative

School LoginNew School Registrationशिक्षकांच्या लॉगिन मध्ये निकालाची सुविधा सुरु झाली आहे.

Notice

18-02-2019
1. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) वर्गाकरिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी सुधारित बिंदुनामावली विहित करणेबाबत.
16-02-2019
1. वर्धा येथे नविन एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय सुरु करणेबाबत.....
2. अकृषि विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांतील एकाकी पदांना लागू केलेल्या सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेबाबत.
3. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) वर्गाकरिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी सुधारित बिंदुनामावली विहित करणेबाबत.
15-02-2019
1. पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यात आंतरजिल्हा बदली झालेल्या परंतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कार्यमुक्त न केलेल्या शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीबाबत
14-02-2019
1. जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या टप्पा क्रमांक 3
2. वरिष्ठश्रेणी मंजुरी आदेश सांगली जिल्हा परिषद
12-02-2019
1. महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-अ मधील शिक्षणाधिकारी व तत्सम संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत प्रशासकीय कारणास्तव बदल करण्याबाबत.
2. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या अपंगांच्या शासकीय विशेष शाळांतील शिक्षकांना चटोपाध्याय आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत...
3. उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय महाविद्यालये/ संस्थांमधील सहाय्यक प्राध्यापक या पदाच्या बदल्यांबाबत...

महत्वाच्या वेबसाईट्स व या आधीच्या 6677 सूचना स्कूल आणि शिक्षक लॉगिनमध्ये उपलब्ध आहेत.

संपर्क :    राजेंद्र बाबर : 9420485581     पुष्कर फिरोदिया : 9372277099     अझिम मोमीन : 9860628018