Website Hits : 6208358

21 April 2019

inmyschool.in
A Rajendra Babar initiative

School LoginNew School Registrationशिक्षकांच्या लॉगिन मध्ये निकालाची सुविधा सुरु झाली आहे.

Notice

19-04-2019
1. राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या सन २०१९-२०२० या शैक्षणिक वर्षातील सुट्यांबाबत
17-04-2019
1. सांगली जिल्ह्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील सन २०१९-२०२० या शैक्षणिक वर्षातील सुट्ट्याबाबत
2. सन २०१८-२०१९ या शैक्षणिक वर्षाची सर्व शाळांची माहिती यु-डायस प्लस या ओंलैन प्रणालीद्वारे संगणकीकृत करणेबाबत मार्गदर्शक सुचना
3. जिल्हा शैक्षणिक माहिती प्रणाली शालेय माहिती संगणकीकरण प्रपत्र
13-04-2019
1. निवडणुकीच्या कर्तव्यावर असताना जखमी झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना व मृत झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदान देणेबाबत.
10-04-2019
1. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा परीक्षेद्वारे शासनसेवेत गट अ व गट ब मध्ये नियुक्त होणा-या परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांच्या एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये सुधारणा करणेबाबत.
2. आर.टी.ई.25 टक्के शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती दर निश्चिती व प्रतिपूर्ती अदा करण्याबाबत.
3. शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयातील 5279 अस्थायी पदांना दिनांक 1 मार्च, 2019 ते दिनांक 30 सप्टेंबर, 2019 पर्यन्त मुदतवाढ देण्याबाबत.
02-04-2019
1. सन २०१७-२०१८ आणि सन २०१८-२०१९ मधील राज्यातील टंचाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची ( इयत्ता १० वी आणि इयत्ता १२ वी ) परीक्षा फी माफीची प्रतिपूर्ती योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत
30-03-2019
1. राज्यातील ०१ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांची डीसीपीएस खाती उघडणे बाबत

महत्वाच्या वेबसाईट्स व या आधीच्या 6749 सूचना स्कूल आणि शिक्षक लॉगिनमध्ये उपलब्ध आहेत.

संपर्क :    राजेंद्र बाबर : 9420485581     पुष्कर फिरोदिया : 9372277099     अझिम मोमीन : 9860628018