Website Hits : 6411672

17 July 2019

inmyschool.in
A Rajendra Babar initiative

School LoginNew School Registrationशिक्षकांच्या लॉगिन मध्ये निकालाची सुविधा सुरु झाली आहे.

Notice

15-07-2019
1. सन २०१८-२०१९ चे राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार ऑनलाईन नोंदणी करण्याबाबत
2. सन २०१८-२०१९ चे राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार ऑनलाईन नोंदणी करण्याबाबत
09-07-2019
1. आमदार यांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१९-२०२० या अंतर्गत मा आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी प्रस्तावित केलेल्या कामांची माहिती सादर करण्याबाबत
2. तालुका व जिल्हास्तरीय शालेय क्रीडा स्पर्धा सन २०१९-२०२० स्पर्धांच्या आयोजनाबाबत
04-06-2019
1. पवित्र पोर्टल उमेदवारांसाठी महत्वाच्या सूचना दिनांक ०३-०६-२०१९
31-05-2019
1. महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, 2019 राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना अथवा परिभाषित अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकी प्रदानासंबंधी स्पष्टीकरण.
2. शालार्थ प्रणाली कामकाजाबाबत
3. 7 व्या वेतन आयोगाच्या तरतुदीनुसार दि. 1-1-2016 ते दि. 31-12-2018 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी, कर्मचा-यांची वेतननिश्चितीची पडताळणी करण्यासाठी कंत्राटी पध्दतीने वेतन पडताळणी पथक स्थापन करण्याबाबत.
4. शालार्थ वेतन देयक तयार करण्यासाठी मार्गदर्शक सुचना
5. सन २०१८ चे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार आवेदने ऑनलाईन मागविण्याबाबत

महत्वाच्या वेबसाईट्स व या आधीच्या 6801 सूचना स्कूल आणि शिक्षक लॉगिनमध्ये उपलब्ध आहेत.

संपर्क :    राजेंद्र बाबर : 9420485581